BİZ NELER YAPIYORUZ

Yatay Yaşam Hatları

Dikey Yaşam Hatları

Güvenlik Ürünleri

horizontal_lifelines_8_4

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Ulusal ve uluslararası standard yasa ve mevzuat şartlarına uyan; en yüksek kalite ve en uygun maliyetle, planlanan sürede ürün ve müşteri güvenliğini garanti altına almak, en yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak, şartlara uygunluğu sürekli gözden geçirmek ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak,

 

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, tüm potansiyel riskleri tanımlamak ve bu riskleri sistematik yöneterek, iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kayıplarını önlemeye yönelik, gelişime açık tedbirler alarak,  çevre şartlarına uygun, saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

 

 

Tüm kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyet / şikâyet yönetimi standartlarını, yerel ve uluslararası mevzuat yapısını yakından takip ederek uygulamasını yapmak

 

Faaliyetlerinin her aşamasında bulunan çalışanlarımızın; müşteri memnuniyet ve şikâyet yönetimi kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği,  konularında eğitilerek, şirket kültürünün geliştirilmesini sağlamak,

 

Çalışanlarımızın sürekli gelişmelerini sağlayarak, bu gelişmelerde elde etmiş oldukları kültür ile şirketin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak,

 

Faaliyetlerimizde, doğabilecek cevre boyutu ve etkileri ile atıkların azaltılması temel politikamız olacaktır.

 

Yönetim ve üretim kademelerimizi, teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uygulamalarını yapabilecek, gerektiğinde öncelik kullanabilecek ve sorumluluk şuuru taşıyan uzman ve tecrübeli personel ile donatmak ve devamlılığını sağlamak,

 

Çevreye ve insan sağlığına zararlı operasyonlar yerine, emniyetli ve çevre dostu operasyonları seçmek,

 

Firmamiz sınırları içerisinde çalışan personel, yüklenici ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamak,

 

Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti ve şikâyet yönetimi konusunda hedefler koymak, hedeflerin etkinliğini gözden geçirmek, sürekli iyileştirmeler planlamak ve uygulamaya koymak

 

Doğal afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı bulunacak şekilde gerekli ve yeterli tedbirleri almak, ortak ve etkin müdahale kapsamında bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapacak bir yapılanma oluşturmak

.